ORIENTAZIO-SAILA

Funtsezko lana betetzen  du Orientazio-sailak ikastetxean, kalitatea, laguntza eta ikasleei zein familiei arreta eskainiz.

Hona hemen Orientazio-sailaren betebeharrak: 

  • Etapa bakoitzari dagozkion ekintzetan tutoreekin batera lan egitea.
  • Ikasleei jarraipena egitea eta beren heldutasun-maila ebaluatzea.
  • Ikasleen beharrei dagozkien programetan parte hartzea eta garatzea.
  • Tutoreekin batera, gurasoei eskainitako formazioa eta laguntza koordinatzea.
  • Tutoretza-planaren eta eskolako orientazio-akademiko eta profesionalaren diseinuan eta garapenean parte hartzea.

TUTORETZA-PLANA

Tutoretza-planaren bidez, tutoreek, irakasleek eta orientatzaileek laguntza estua eskaintzen diete ikasleei norberaren heldutasun-prozesuan. Banakako eta taldeko ekintza ugari egiten dira, gure ikasleei bizitzan osotasunez eta eraginkortasunez moldatzen lagunduko dieten gaitasun pertsonalak eta sozialak eskuratzeko asmoz.

TUTORE-GURASOEN ARTEKO ELKARRIZKETA BIGARREN HEZKUNTZAN.

Tutoreak gutxienez urtean bitan elkarrizketatzen dira ikasleekin eskolako martxa aztertu eta erabaki pertsonalak eta akademikoak hartzen laguntzeko

ELKARRIZKETAK FAMILIEKIN.

Familiekiko harremana eta komunikazioa funtsezkoak dira gure hezkuntza-proiektuan. Ikaslearen bilakaeraren, indarguneen eta, behar izanez gero, izan ditzakeen behar berezien jarraipen estua egiten da gurasoekin aldian behin egiten diren elkarrizketen bidez. Horretarako, tutoreak urtean gutxienez bi elkarrizketa izango ditu ikasle bakoitzaren gurasoekin.